Bảng giá các dịch vụ trang điểm - make up

Trang Điểm Kỷ Yếu

Chuyên Viên Make Up: cheap paper writing service 200k

Lina Trần Make Up: 250k

(Giá đã bao gồm công làm tóc, miễn phí đi lại 3km)

đăng ký đặt lịch

Trang Điểm Dự Tiệc, Sự Kiện, Event.

Chuyên Viên Make Up: 300k

Lina Trần Make Up: 400k -> 600k (tùy độ cầu kỳ)

(Giá đã bao gồm công làm tóc, miễn phí đi lại 3km)

đăng ký đặt lịch

Trang Điểm Cô Dâu

Trang Điểm Cô Dâu Chụp Hình: 500k

Trang Điểm Cô Dâu Ăn Hỏi: 800k

Trang Điểm Cô Dâu Ngày Cưới: 1200k

(Giá đã bao gồm công làm tóc, miễn phí đi lại 3km)

đăng ký đặt lịch

Trang Điểm Chụp Hình Beauty, Concept,…

Giá: 500k -> 1000k / 1 Concept (tùy độ cầu kỳ)

(Giá đã bao gồm công làm tóc, miễn phí đi lại 3km)

đăng ký đặt lịch

Hóa Trang, Make Up Đoàn Phim, Quay Quảng Cáo, TVC, Sitcom, Viral,…

Chuyên Viên Make Up: 500k/1 ngày.

Lina Trần Make Up: 800k -> 1500k/1 ngày.

đăng ký đặt lịch